Brífing - neexistuje - vše se letí z "výkopu".
No briefing - just quick start and fly!