Soutěž Lopenická hodinovka Pro období 2018/2019 začně v listopadu 2018.

Lopenická hodinovka / Lopenik "quickie"

Tato „soutěž“ je určena hlavně pro nešťastníky, kteří musí z jakýchkoliv důvodů minimalizovat čas na virtuální plachtění, případně nemohou ponocovat (rodina, děti, brzké vstávání do práce, ...).
This "competition" is intended mainly for the unfortunates who have to minimize the time for virtual sailing, or they can not stay up too late (family, children, getting up early to work, ...).

Základní info / Basic info:

1. Létá se 1x týdně a to každou NEDĚLI.
We fly every Sunday.

2. Start serveru Condor ("LKKU Lopenik") je vždy v 19:00, přímo ze vzduchu a ve výšce dané plánovanou disciplínou.
Mapa "Czechoslovakia 3.0." nebo "Czech 2.0". PDA povolena.
Start on Condor server ("LKKU Lopeníkem") is always at 19:00, from the air, and at the scheduled discipline.
Map "Czechoslovakia 3.0." or "Czech 2.0". PDA allowed.

3. Interval pro přihlášení je jen 10 minut - tedy 19:00 - 19:10.
Interval for logging is only 10 minutes 19:00-19:10.

4. Závod je odstartován za 1 minutu po ukončení přihlašovacího intervalu, startovní okno poté zůstává otevřeno po dobu 30 minut.
The race is started 1 minute after the end of the registration period, starting window then remains opened for 30 minutes.

5. Časová náročnost je cca 1,5 hodiny – to znamená tratě 150 -170 km.
Duration is about 1.5 hours - that means the track is about 150 - 170 km.

6. Soutěžní celek/cyklus je vždy 6 týdnů/letů, přičemž v průběžném i celkovém pořadí se počítají vždy jen 4 nejlepší lety daného pilota.
Competitive unit / cycle has always 6 flying days, while to overall standings are calculated always the best 4 flights of the pilot.

7. První soutěžní cyklus začíná 20.11.2016. Výsledky najdete na těchto stránkách v záložce "Výsledky".
The first competitive unit starts on November 20, 2016. The results can be found on this website in the "Results".